• Galerie Taménaga
 • E4.Paris, Tokyo, Osaka, Kyoto

 • ARTISTES EXPOSéS
 • Jiang-Hong Chen
 • Toshiyuki Kajioka
 • Yuichiro Sato
 • Daiya Yamamoto
 • AUTRES ARTISTES
 • Paul Aïzpiri
 • Guy Bardone
 • Jean-Pierre Cassigneul
 • Tom Christopher
 • André Cottavoz
 • Naoya Egawa
 • Lorenzo Fernández
 • Jean Fusaro
 • Maiko Kitagawa
 • Reika Matsuda
 • Shingo Muramoto
 • Kengo Nakamura
 • Wataru Ozu
 • Nuit Sano
 • Takehiko Sugawara
 • Kyosuke Tchinai
 • Claude Weisbuch
 • Tamihito Yoshikawa
 • Directeur(s)
 • Tsugu Taménaga
 • Coordonnées
  • 265-7, Kamihoritsumechō
  • Higashiyama Ward
  • 605-09 Kyoto (Japon)
  • www.tamenaga.com

S’inscrire à la newsletter de Art Paris